Vacature vrijwillige coördinator hospice Casa Vera Epe

Het team coördinatoren van Casa Vera is op zoek naar versterking.

Hospice Casa Vera is een bijna-thuis-huis met drie gastenkamers. Voor wie de zorg thuis niet meer mogelijk is, bieden we in ons hospice een warm alternatief. Onze geschoolde vrijwilligers hebben liefdevolle aandacht voor de gasten en hun naasten. Het hospice is onderdeel van Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar en aangesloten bij VPTZ en het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Veluwe. 

Het team van vrijwillige coördinatoren is verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering van de zorg voor de gasten, voor de begeleiding van de zestig vrijwilligers en voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice. Ook onderhouden van contact met het bestuur, met mantelzorgers en naasten van gasten hoort bij de taak van de coördinatoren, net als externe contacten. De medische zorg voor de gasten is in handen van thuiszorg en huisartsen.

De coördinatoren doen volgens een rooster bij toerbeurt een week dienst. Dat betekent dat de coördinator dan een week lang 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, voor de inzet van vrijwilligers, voor het opnemen van gasten etc.

De coördinatoren vergaderen eens in de zes weken en stemmen ook regelmatig tussentijds met elkaar af. Onderling zijn de andere taken verdeeld, zoals de basistraining voor vrijwilligers, het beheer van het rooster en het voeren van voortgangsgesprekken met de vrijwilligers.

Van de nieuwe coördinator verwachten wij:

Opleiding en ervaring:
– affiniteit met vrijwilligerswerk + kennis van en/of ervaring daarmee
– affiniteit met mantelzorgondersteuning + kennis van en/of ervaring daarmee
– affiniteit met terminale zorg
– de coördinator is bereid de basistraining Vrijwillige Terminale Zorg te volgen

Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:
– stabiele en stressbestendige persoonlijkheid
– kan omgaan met ziekte, lijden, sterven en rouw
– is zelfstandig, tactisch en besluitvaardig
– is flexibel
– bezit overtuigingskracht
– bezit het vermogen tot (zelf)reflectie

Indicatie tijdsinvestering: in de week dat de coördinator dienst heeft (1 x per 6 weken) variërend van 15 tot 25 uur per week. In de overige weken variërend van 5 tot 15 uur.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.hospicecasavera.nl of neemt u contact op met Ineke Wiersinga, tel. 06-30667942.
Wanneer u interesse heeft, stuurt u een kort briefje met motivatie en CV naar coordinatoren@kruimelschaar.nl.
Reageren graag binnen 14 dagen (voor 23 september 2021).  Wij nemen dan  zo spoedig mogelijk contact met u op.

Epe, 9 september 2021